Hvordan er ankelleddet bygget opp?

Ankelleddet utgjør overgangen mellom de to knoklene i leggen og knoklene i foten. I de fleste sammenhenger brukes ankelleddet synonymt med leddet som skinnbeinet og leggbeinet danner sammen med ankelbeinet, men innen ortopedien utgjør også leddet mellom ankelbeinet og hælbeinet en del av ankelleddet. Store krefter virker over ankelleddet, og ankelskader er en av de vanligste problemstillingene innen ortopedien.


Animasjon som viser ankelledets oppbyggning

Ankelskader

Ankelskader kan foreligge som rene ligamentære skader hvor ett eller flere leddbånd er revet over. Disse skadene opptrer hyppig og overtråkk hvor leddbåndene på utsiden av ankelen rives over er aller vanligst. Ved mer omfattende skader opptrer ligamentære skader i kombinasjon med bruddskader. For å forstå hvordan disse skadene oppstår, og for å kunne si noe om skadeomfanget utviklet den danske legen Lauge-Hansen et klassifikasjonsystem på begynnelsen av 1940-tallet som fremdeles er i bruk. I motsetning til de fleste andre klassifikasjonssystemer beskriver ikke Lauge-Hansen skaden som foreligger, men snarere mekanismen som har gitt opphav til skaden.
Lauge-Hansens delte ankelskadene inn i fire grupper, hver av disse gruppene har igjen to navn. Det første navnet er bestemt ut i fra om foten står i supinasjon eller pronasjon i skadeøyeblikket.Det andre navnet er bestemt ut i fra om foten tvinges i adduksjon, abduksjon eller eversjon (utadrotasjon) som følge av skademekansimen. Dette betyr at ved en supinasjon-eversjonsskade står foten supinert i skadeøyeblikket og tvinges i eversjon som følge av skademekanismen. Overtråkk er et eksempel på en supinasjon-adduksjonsskade.

Animasjon som beskriver supinasjon-adduksjonsskade

Animasjon som beskriver supinasjon-eversjonsskade

Animasjon som beskriver pronasjon-abduksjonsskade

Animasjon som beskriver pronasjon-eversjonsskade

Animasjon som beskriver Maisonneuve-skade

Maisonneuve frakturer representerer en type pronasjon-eversjonskade som er spesielt viktig å være oppmerksom på. Denne skaden er lett å overse da det ikke alltid foreligger en bruddskade i selve ankelleddet.

Behandling

Skader i ankelen kan behandles funksjonelt, kirurgisk eller ved å midlertidig immobilisere (stive av) ankelleddet. Enkle overtråkk behandles stort sett funksjonelt. Man tillater da belastning til smertegrensen med fokus på koordinasjons– og balanseøvelser. I begynnelsen kan man bruke teip eller ankelskinne og da spesielt ved aktiviteter med risiko for nye overtråkk. Brudd i god stilling hvor bruddelene ikke har forskjøvet seg og hvor ankelbeinet står riktig plassert i ankelleddet kan oftest behandles med immobilisering i gips i seks uker. Unntaket er pronasjon-eversjonsskader hvor fremre og bakre del av syndesmosen ofte er skadet. Brudd med feilstilling behandles vanligvis kirurgisk.


Animasjon som viser kirurgisk behandling av ankelbrudd