Nettsidene, illustrasjoner og animasjoner er tegnet og utviklet av Sigurd Erik Hoelsbrekken som for tiden er ansatt ved ortopedisk avdeling, Kongsvinger sykehus. Hensikten med nettsidene er å gi informasjon til pasienter som deltar eller som har deltatt i de aktuelle studiene, sidene har ingen kommersielle interesser og er laget uten støtte fra kommersielle aktører. Tilbakemelding kan gis ved å bruke skjemaet nedenfor. Gjelder henvendelsen medisinske spørsmål benytter du kontaktinformasjonen til prosjektmedarbeiderne som du har fått utlevert.